Ambachtelijk handgemaakt

Shopping cart
€0

Wie zijn wij

House of ninoh: https://www.houseofninoh.be.

Waarom deze Privacy verklaring

omdat het Privacybeleid van House of ninoh erop is gericht u te informeren over welke gegevens wij over u
verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de
persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in
overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw
persoonsgegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Dit
Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en
toekomstige) en op alle bezoekers van de website houseofninoh.be en zijn
geregistreerde handelsnamen.


Welke gegevens?


Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens die op u als
identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben.
Volgende gegevens dienen door de klant te worden meegedeeld bij de
bestelling of registratie:
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Land
• Contactpersoon
• telefoon, fax, gsm
• email
• BTW nummer
De persoonsgegevens die House of ninoh verzamelt, betreffen in de
eerste plaats de gegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina’s
van onze website(s) en die wij verkrijgen door uw gebruik van onze
website(s) en/of onze producten en/of diensten. Anderzijds betreft dit
Privacybeleid ook de persoonsgegevens die u ons overmaakt via andere
kanalen. Dit zoals inschrijvingen op workshops, inschrijvingen op
nieuwsbrieven, inschrijvingen op opendeurdagen en andere.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats voor de
afhandeling van uw bestellingen van uw hosting en werkuren waardoor
men spreekt over gerechtvaardigd belang.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren
via nieuwsbrieven en mailings. Dit over zaken, acties en promoties die u
aanbelangen zoals, melding van updates, upgrades, verbeteringen, nieuwe
tools, wettelijke en noodzakelijke aanpassingen.


Wie?


Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door House of ninoh.
House of ninoh zal de gegevens van de
klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de
klant, indien de gegevens worden doorgegeven aan derden voor
veiligheidsupdates dan zal de klant hier altijd over verwittigd worden en dit
alles na goedkeuring van de klant.


Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?


De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn
persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door
verzending van een e-mail of per brief aan House of ninoh, of via email op info@houseofninoh.be.
House of ninoh zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de
verbetering of wijziging van de gegevens.


Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën


House of ninoh gebruikt op haar website cookies en gelijkaardige
technologieën om de gebruikersvoorkeuren van de klant te onderscheiden
van andere gebruikers van de Website. Dit zijn kleine informatiebestanden
die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze
website(s) bezoekt. Onze website(s) maken gebruik van verschillende
soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s)
correct te laten werken, cookies om uw surf comfort te verhogen. Zodat u
bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
Cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische
doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze
website(s),

Bij het openen van de website, zal de klant een link te zien krijgen die
doorverwijst naar onze deze Privacy.


Aansprakelijkheid


Indien de website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s)
van derde partijen, die niet door HON worden beheerd, zal HON
Consulting op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden
voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt
toegepast op deze website(s).
HON heeft het recht om de website aan te passen op eender
welk moment zonder de klant hiervan te moeten verwittigen en kan
evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder
die de klant zou ondervinden indien de website gedurende een bepaalde
periode onderbroken zou zijn.


Netwerkbeveiliging


HON stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te
beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van
de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten en/of
leveranciers te vrijwaren:
Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te
verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen
worden onderschept of gedecodeerd.
Het interne netwerk van HON is beveiligd door een secure
firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.
Een datalek bestaat wanneer er een inbreuk is op de beveiliging die per
ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot doorgezonden of opgeslagen gegevens met betrekking tot een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4, 12) AVG).
De verwerkingsverantwoordelijke zal bij een datalek de
Gegevensbeschermingsautoriteit informeren zonder onredelijke vertraging
en uiterlijk binnen de 72 uur nadat hij kennis heeft genomen van het lek
(art. 33, §1 AVG).

Veiligheid is ook uw zaak:


Spring omzichtig om met uw paswoord. Geef het nooit aan iemand anders
door, zelfs niet aan uw collega’s. Verander ook regelmatig uw paswoord.
Laat uw pc niet onbeheerd achter wanneer u aangemeld bent op een
applicatie.
Het consulting bureau van House of ninoh staat ten alle tijde ter beschikking van onze klanten om hen hierover
een duidelijke uitleg te geven hoe alle gegevens verwerkt worden.
P&B Consulting, 0476 85 11 19, info@myna.be


Meer uitleg op deze linken: GDPR en Privacy commissie